T & C[easel]

1.    Pembayaran dalam TUNAI sahaja.

3.     Kadar sewaan RM30 sekali sewa

4.    Tempoh penyewaan adalah enam (6) hari sahaja.

5.  Pemulangan hendaklah dilakukan 3 hari selepas penerimaan easel. Jika lewat, penalti RM20 dikenakan untuk setiap hari yang lewat.

6.    Penyewa hendaklah menjaga barangan kami agar tiada kerosakan.

7.  Jika berlaku kerosakan (easel patah,hilang dan sebagainya) wang deposit RM30 akan diambil.

8.    Kami berhak menentukan penyewa yang kami ingini. (jika terdapat beberapa permintaan pada satu-satu hari)

9.  Pembayaran keseluruhan hendaklah dilangsaikan sebelum atau semasa penerimaan easel.

10. Sebelum penghantaran, penyewa hendaklah memberitahu butir-butir peribadi seperti alamat rumah dan nombor telefon bimbit supaya mudah dihubungi.

11. Pihak kami tidak bertanggungjawab jika terdapat kesilapan menetapkan tarikh penyewaan. Sila pastikan tarikh penyewaan sekurang-kurangnya 2 minggu dari waktu penyewaan.

12. Pihak kami akan memulangkan deposit penyewa( jika easel dalam berkeadaan baik) pada masa pemulangan easel.